Đây là lý do tại sao đèn giao thông có màu đỏ, vàng và xanh lá cây

Hãy nói về đèn giao thông. Vì chúng tôi còn là những đứa trẻ, chúng tôi được bảo rằng màu đỏ có nghĩa là dừng lại, phương tiện màu xanh lá cây và màu vàng có nghĩa là 'súng' hoặc thể hiện sự thận trọng - bạn sẽ khiến ai đó tức giận. Nhưng ngôn ngữ màu phổ quát cho điều khiển vận tốc xe cộ đến từ đâu?