Ý nghĩa thực sự đằng sau đất nước một lần nữa bởi Thomas Rhett

Không thể rõ ràng hơn, bằng chứng là bài hát mới 'Country Again', rằng Thomas Rhett đã sẵn sàng - và yêu mến - sự trở về cội nguồn của mình.